Ernæringsterapir

Hvad er ernæringsterapi?

I ernæringsterapi fokuseres der på ”funktionel medicin”, dvs. læren om hvordan kost- og livsstilsændringer kan bruges som funktionsregulering og derved behandling af sygdomme. Derudover er der fokus på følelsernes indflydelse på fysisk funktion og sygdom. ”Funktionel medicin” har eksisteret siden midten af 1980’erne, og bliver i dag anvendt af flere amerikanske forskere og læger.

Med ernæringsterapi arbejdes der selvfølgelig med kosten men motion, søvn vaner, stress og psykosociale forhold indgår også i helhedsoverblikket. Grundlæggende tager ernæringsterapien udgangspunkt i kroppen som helhed frem for at se på enkelte symptomer. Som ernæringsterapeut søger man at finde årsagen til et symptom, og arbejder herfra på at afdække og korrigere den opståede ubalance. Det helt grundlæggende er at arbejde med den mad, vi putter i munden, da det er byggesten og brændstof til kroppen. Derudover suppleres der med kosttilskud og eventuelt urter. Udover kosten inddrages også den psykiske del. Psykisk velvære og livsglæde har stor indflydelse på, hvordan kroppen fungerer.

Er du nysgerrig efter at vide mere om ernæringsterapi, kan du tjekke Foreningen for Danske Ernæringsterapeuters hjemmeside ud her: http://detforening.dk

 

Hvordan foregår ernæringsterapi?

For at få et detaljeret billede af dit helbred får du tilsendt et spørgeskema, som du skal udfylde og returnere til mig, inden vi mødes første gang. Derudover skal du sende en 3 dages kostdagbog og både spørgeskema og kostdagbog skal returneres senest 3 dage før vi ses første gang.

Vi gennemgår skemaet sammen ved første konsultation og ud fra samtale og det udfyldte skema vurderer jeg:

  • hvordan maden bliver optaget
  • om der er overfølsomheder
  • nogle næringsstofmangler eller ophobning af toksiske stoffer.

Herfra lægges en individuel plan for mad og kosttilskud samt eventuelle urter.

Min anbefaling vil altid være at vælge så naturlige fødevarer som muligt, dvs. friske, uforarbejdede, helst økologiske fødevarer som er uden tilsætningsstoffer og kunstige sødemidler. Gennem en eller flere opfølgninger er det muligt at få ordentligt fat om problemets rod og  derfra arbejde med de udfordringer, der kan være opstået undervejs i forløbet. Der er forskel på, hvor komplekst problemet er. Nogle vil opleve, at én session er tilstrækkelig men de fleste har brug for flere til at finjustere undervejs.

Er der grund til at få foretaget undersøgelser og analyser, benyttes først og fremmest sundhedsvæsenets tilbud. Hvor de ikke er dækkende, henvises til udvalgte laboratorier i privat regi.

© Copyright 2016 - WENCHE

Log in with your credentials

Forgot your details?