ERNÆRINGSTERAPI

Hvad er ernæringsterapi:

I ernæringsterapi fokuseres der på functional medicine, dvs. læren om hvordan kost- og livsstilsændringer kan bruges som funktionsregulering og derved behandling af sygdomme. Derudover er der fokus på følelsers indflydelse på fysisk funktion og sygdom. I USA er ernæringsterapi meget udbredt under navnet functional medicine. Utallige læger praktiserer ernæringsterapi i deres behandlinger. Ernæringsterapien er baseret på eksakt viden om kroppens biokemi, biologi, ernæring og kropsrelateret psykologi. Funktionel medicin er en medicinsk fagretning udviklet i USA. I funktionel medicin anser man kroniske sygdomme som et resultat af ændrede funktioner i kroppen. At hjælpe mennesker tilbage til sundhed kræver således en afbalancering af de dysfunktioner, der er årsag til symptomerne. Med ernæringsterapi arbejdes der selvfølgelig med kosten, men motion, søvnvaner, stress og psykosociale forhold indgår også i helhedsoverblikket. Grundlæggende tager ernæringsterapien udgangspunkt i kroppen som helhed frem for at se på enkelte symptomer. Som ernæringsterapeut søger man at finde årsagen til et symptom (hovedpine, mavepine, træthed, eksem eller andet.) og arbejder herfra på at afdække og korrigere den opståede ubalance. Det helt grundlæggende er at arbejde med den mad, vi putter i munden, da det er byggesten og brændstof til kroppen. Derudover supplereres der med kosttilskud og eventuelt urter. Udover kosten inddrages også den psykiske del. Psykisk velvære og livsglæde har stor indflydelse på, hvordan kroppen fungerer.

Hvordan foregår ernæringsterapi:

For at få et detaljeret billede af dit helbred får du tilsendt et skema, der skal udfyldes og returneres til mig, inden vi mødes første gang. Vi gennemgår herefter skemaet sammen ved første session. Du medbringer første gang en 3 dages kostregistrering samt en liste over dit daglige indtag af medicin og kosttilskud. Ud fra samtale og det udfyldte skema vurderer jeg, hvordan maden bliver optaget, om der er overfølsomheder, nogle næringsstofmangler eller ophobning af toksiske stoffer. Herfra lægges en individuel plan for mad og kosttilskud samt eventuelle urter. Min anbefaling vil altid være at vælge så naturlige fødevarer som muligt, dvs. friske, uforarbejdede, helst økologiske madvarer og uden tilsætningsstoffer og kunstige sødemidler. Gennem en eller flere opfølgninger er det muligt at få ordentligt fat om problemets rod og arbejde med de udfordringer, der kan være opstået undervejs i forløbet. Der er forskel på, hvor komplekst problemet er. Nogle vil opleve, at én session er tilstrækkelig, andre har behov for flere. Er ernæringsterapi noget for dig? Hvis du døjer med en eller flere af nedenstående symptomer/lidelser, er ernæringsterapi måske noget for dig:

* Autoimmune sygdomme

* Fordøjelsesproblemer

* Dårligt immunforsvar med gentagne infektioner

* Stress, depression og andre psykiske ubalancer

* Hovedpine og migræne

* Hormonubalancer

* Hudproblemer